Jak młodzież postrzega role płciowe w rodzinie?  OBRAZ RÓL PŁCIOWYCH W RODZINIE MŁODZIEŻY W WIEKU GIMNAZJALNYM,  ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH (2015) PICTURE OF SEX ROLES IN THE FAMILY LIVING OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE RURAL AREAS (2015) Katarzyna Tułaza, Katarzyna Sabacińska, Zuzanna Turaj Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Referat został oparty na analizie badań własnych na temat postrzegania ról płciowych u młodzieży w wieku gimnazjalnym. W pierwszej części referatu zostanie zaprezentowana definicja roli płciowej, w…