O mnie

mgr Katarzyna Sancho
psycholog, psychoterapeuta, Poznań

Zajmuję się psychoterapią i psychoedukacją osób dorosłych oraz młodzieży, udzielam konsultacji seksuologicznych oraz wsparcia w sytuacji kryzysowej.

Spotkanie ze mną to szansa na przyjrzenie się Twojemu życiu z nowej perspektywy, na zastanowienie się nad możliwościami rozwiązań Twojego problemu, refleksję nad tym, czemu nadajesz w życiu wartość i jakim człowiekiem chcesz się stawać. Głęboko wierzę w to, że nie ma takich problemów z którymi człowiek nie jest sobie w stanie poradzić. Każdy człowiek ma w sobie potencjał, dzięki któremu może się tego nauczyć. Psychoterapia to równie piękna, jak i trudna droga, oparta na wyjątkowej relacji z kimś, kto pomaga nam dostroić się do naszej wewnętrznej mądrości.

Jestem szczególnie oddana pracy z ludźmi w okresie nastoletnim i wczesnej dorosłości. Proces stawania się samodzielnym, autonomicznym człowiekiem obfituje w nieustanne zmiany i stawia ciągłe wyzwania. Wyjątkowo ważne jest, dla mnie, udzielanie młodym ludziom odpowiedniego wsparcia w rozwoju samoświadomości i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego, skutecznego radzenia sobie.

W moim gabinecie obowiązuje zasada 100% poufności. Jedynym wyjątkiem jest zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

Pracuje pod superwizją.

Kiedy nie zajmuję się psychologią, z dużym prawdopodobieństwem jestem pochłonięta odkrywaniem nowych kawałków świata z moimi czworonożnymi przyjaciółmi lub jestem wkręcona w jakąś formę sztuki. 🙂

Zobacz moje kwalifikacje zawodowe

Magister psychologii klinicznej (dyplom UAM, ukończone dwie specjalizacje: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna); praca magisterska z dziedziny seksuologii

Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (UAM)

Certyfikat CPI - Rational Behavior Therapy – RBT/ Racjonalna Terapia Zachowania – RTZ

W trakcie nauki w Wielopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej

Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Stypendium zagraniczne na Universita degli Studi di Catania

2016-2018 Psycholog, terapeuta w placówce SELF Przyjazne Terapie w Poznaniu.

od 2018 Współzałożycielka Pracowni Psychologicznej "Pomocnia" w Poznaniu. 

Szkolenia i kursy w nurcie systemowym:
 • Uzależnienia – jak nie pozwolić upaść, a pomóc się podnieść – IPP
 • Potwory z szafy, potwory z głowy. Terapia lęków u dorosłych - IPP
 • Systemowa odpowiedź na potrzeby terapeutyczne osób po traumie - IPP
 • I tak w kółko. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w gabinecie terapeuty - IPP
 • Po burzy (nie) zawsze przychodzi słońce. Praca ze złością u dzieci i dorosłych - IPP
 • Dotkliwa nieobecność. Terapeutyczna praca z żałobą i stratą - IPP
 • Zaburzenia odżywania w perspektywie systemowej - IPP
 • Historie, które leczą. Metafora i rytuał w pracy terapeutycznej - IPP
 • Depresja - czyli jak pomóc tym, którzy smucą się za bardzo. Poziom podstawowy i zaawansowany - IPP
 • Wspieranie pacjentów z doświadczeniem nadużycia seksualnego - IPP
 • (Gim)Baza wiedzy o terapii nastolatków. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 lat w radzeniu sobie z trudnościami. (96h) - IPP, w trakcie szkolenia
 • Jak wspierać pacjentów z doświadczeniem parentyfikacji. - IPP
 • Ciało pod presją emocji. Praca z klientem psychosomatycznym. - IPP
 • Romans z terapią par. Jak efektywnie pomagać  osobom pozostających w bliskich relacjach. - IPP (w trakcie kursu)
Szkolenia i kursy z obszaru trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych i inne:
 • Elastyczna ekspozycja przy OCD i innych problemach - dr Patricia Zurita Ona 
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w Terapii ACT - Timothy Gordon
 • Język jako narzędzie w środowisku klinicznym- prow. dr Louise McHugh, w ramach III Poznańskiej Konferencji ACT i CBS “Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne”, 2018
 • Terapia Dialektyczno-Behawioralna - prow. Vivian Fisher
 • Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania - prow. Lidia Budziszewska
 • Terapia jako opowiadanie nowej historii - podstawy terapii narracyjnej - IPP
 • Kod zachowania, strategie, narzędzia i interwencje dla uczniów z zaburzeniami lękowymi i opozycyjno - buntowniczymi - prow. Jessica Minahan
 • The Thriving Adolescent: Using Acceptance and Commitment Therapy and Positive Psychology to Help Teens Manage Emotions, Achieve Goals, and Build Connection - prow. Louise Hayes
 • Wprowadzenie do terapii schematów - IPP
 • Wprowadzenie do ACT Online - prow. Bartosz Kleszcz
 • Warsztaty Bajkoterapii:
  „Wspólne bajkowanie – Bajka terapeutyczna wg Marii Molickiej”
  „O sztuce czytania i opowiadania baśni”
  „Teatr i zabawa w ujęciu terapeutyczno-animacyjnym”; Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Poznań
 • Inne Szkolenia - Arteterapia, Muzykoterapia, Psychodrama, Skuteczna Komunikacja, Prowadzenie badań nad ACT/RFT, Praca z trudnymi emocjami w komunikacji pary
Doświadczenie:
 • Stażystka Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu
 • Psychoterapeuta w SELF Przyjazne Terapie
 • Koordynator Projektu Bajkowe Spotkania, realizowanego w pięciu Klinikach Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przeszkolenie ponad stu wolontariuszy z metody bajkoterapii oraz metod pracy z przewlekle chorymi dziećmi i młodzieżą
 • Liczne wystąpienia, organizacja oraz uczestnictwo na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencjach Naukowych.
 • Prowadzenie autorskich badań naukowych, publikacje naukowe i popularno-naukowe
Facebook
Znanylekarz

Katarzyna Tułaza – ZnanyLekarz.pl

Kontakt

ul. Śniadeckich 5/2 (Poznań, Centrum, MTP, Dworzec Zachodni)
Spotkania umawia sekretariat (pn-pt; 12:00-17:00)
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl