Psychoterapia systemowa

dobry psycholog poznań

Psychoterapia systemowa pozwala przyjrzeć się trudnościom pacjenta w szerszym kontekście. W tym podejściu psychoterapeutycznym, rozumie się rodzinę, jako system, składający się z podsystemów, który sam jest częścią składową większego systemu. W ramach każdego z systemów występują specyficzne granice i reguły funkcjonowania i komunikowania się, które często wywodzą się z rodzin pochodzenia. Podejście to stosuje się zarówno w psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin. Wiele rodzin napotyka trudności na drodze wspólnego wypracowania takich zasad i reguł życia, aby każdy z jej członków czuł się szczęśliwy i miał możliwość budowania własnej, odrębnej tożsamości.

Celem indywidualnych spotkań psychoterapeutycznych jest tutaj dążenie do uzyskania świadomości tego „kim jestem”, zrozumienia swoich potrzeb i skontaktowania się ze swoimi zasobami. Posiadanie takiego autonomicznego „JA” daje nam umiejętność rozumienia i kontroli własnych emocji i myśli oraz pozwala na tworzenie bliskich więzi z innymi ludźmi.

Facebook
Znanylekarz

Katarzyna Tułaza – ZnanyLekarz.pl

Kontakt

ul. Śniadeckich 5/2 (Poznań, Centrum, MTP, Dworzec Zachodni)
Spotkania umawia sekretariat (pn-pt; 12:00-17:00)
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl